InVento to rodzina najnowocześniejszych produktów Synthos EPS stworzona w trosce o środowisko naturalne.


InVento są szarymi polistyrenami klasy premium przeznaczonymi do spieniania (EPS). Są innowacyjnymi i ekologicznymi produktami opracowanymi z myślą o szerokim zastosowaniu na rynku termoizolacyjnym. Ich współczynnik przewodzenia ciepła [λ] osiąga wartości poniżej 0,030 [W/m·K].


InVento wytwarzane są w procesie wytłaczania, na najnowocześniejszej w Europie instalacji tego typu. Do ich produkcji wykorzystuje się unikatowy, ekologiczny dodatek Geopolimerowy pełniący funkcję zarówno środka obniżającego współczynnik przewodzenia ciepła, jak i wolnego od srodków halogenowych uniepalniacza.

Szczególnym wyróżnikiem produktów InVento jest ich ekologiczny charakter realizujący założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

O ogromnej przewadze konkurencyjnej rodziny InVento decydują nie tylko parametry termoizolacyjne produktów ale także ich zdolność do pełnego recyklingu i bezodpadowy proces produkcji, wykorzystujący surowce pochodzące z odzysku. Znakomita przetwarzalność InVento pozwala na ograniczenie strat materiałowych i daje oszczędności, wynikające z możliwości skrócenia czasów przetwarzania.


Typowe zastosowania produktów końcowych InVento obejmują termoizolację:

  • ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych,
  • dachu płaskiego i dwuspadowego,
  • podłóg i fundamentów.

© 2021 Synthos. All rights reserved.