Aktualność

  • /A

23.01.2020

Zużyty styropian może być ekologiczny

Styropian to obecnie najpopularniejszy materiał termoizolacyjny. Szacuje się, że udział tego produktu w polskim budownictwie wynosi 60%, a trwałość izolacji wykonana na jego bazie szacowana jest na co najmniej pięćdziesiąt lat. Czy materiał ten na końcu cyklu jego użytkowania jest ekologiczny i może być jako odpad uważany za neutralny dla środowiska?

Ocieplanie styropianem to oszczędności energii i ograniczenie zużycia surowców energetycznych. Również proces produkcji surowca, polistyrenu do spieniania, zużywa niewiele energii. To wszystko wpływa na mniejszą emisję dwutlenku węgla i szkodliwych związków do atmosfery. Dziś jednak, chcąc osiągnąć więcej w dążeniu do ograniczenia emisji oraz ograniczenia eksploatacji zasobów naturalnych, niezwykle ważnym jest, aby produkowane materiały cechowała wysoka ekologiczność po okresie ich eksploatacji. Będąc największym europejskim producentem EPS, nie tylko stale udoskonalamy właściwości naszych produktów Synthos EPS, trafiających dziś na rynek, ale także dążymy do ich najefektywniejszego recyklingu w przyszłości.

Problem ekologiczności zużytych produktów dostrzeżony został stosunkowo niedawno. Właściwie do niedawna wytworzone produkty były (z)używane, a następnie wyrzucane. Taki model cyklu życia produktu nazywany jest systemem linearnym. W ten sposób, bardziej lub mniej świadomie nasza populacja nieustannie generowała ogromne ilości odpadów, marnując wydobyte surowce i degradując środowisko naturalne. Z czasem instytucje powołane do zbierania i składowania odpadów musiały stanąć przed wyzwaniem ograniczenia miejsca składowania poprzez efektywne sortowanie i przekazywanie surowców wtórnych do recyklingu. Niestety często brakowało odpowiedniego prawodawstwa, infrastruktury technicznej i finansowania dla sprawnego wdrożenia zmian i poprawienia sytuacji. Temat odpadów stawał się coraz bardziej niewygodnym, a nawet wstydliwym problemem dla instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Ze względu na powszechną obojętność, brak perspektyw znalezienia skutecznego rozwiązania błyskawicznie wzmagającego się problemu oraz wzrost świadomości niebezpieczeństw, jakie sami stworzyliśmy, sprawą postanowiły zająć się nie tylko rządy poszczególnych państw, ale również decydenci międzynarodowych wspólnot, wśród nich Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dostrzeżono zagrożenia ekologiczne, jakie niesie za sobą model gospodarki opartej na systemie linearnym i opracowano koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Opracowano model opierający się na pomyśle ponownego wykorzystania materiałów, które zostały już zużyte. Opracowana strategia regulować ma zrównoważoną politykę produktową nakierowaną na to, jak wytwarzać produkty, zużywając mniej materiałów i zapewniając ich ponowne użycie i recykling.

Styropian, a właściwie polistyren z którego jest on wykonany  daje bardzo wiele możliwości w tym zakresie. Jest materiałem bardzo przyjaznym dla idei recyklingu i ponownego użycia.  Nie zawiera substancji, które  utrudniałyby ten proces. Styropian nie jest też łączony z innymi materiałami czy tworzywami czyniącymi go trudnym lub niezdatnym do przetworzenia w drodze recyklingu. Jest on zatem materiałem, jaki może być wielokrotnie poddawany procesom recyklingu, poprzez które odzyskiwać będziemy surowiec o niezmienionych właściwościach i wysokiej jakości nadający się do ponownego użycia.

Obecnie w naszym zakładzie w Oświęcimiu do produkcji EPS wykorzystywane są surowce odzyskane z rynku i przetworzone w drodze recyklingu mechanicznego. Współpracujemy z producentami gotowych wyrobów z EPS oraz sortowniami i przedsiębiorstwami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania u źródła czystego surowca do przetworzenia. Odzyskane surowce styropianowe przeznaczone do ponownego użycia w naszym zakładzie są wyselekcjonowane, oczyszczane, mielone i kompaktowane, a następnie granulowane dla uzyskania recyklatu EPS o wysokiej czystości. W zakładzie w Oświęcimiu posiadamy dedykowaną linię technologiczną produkcji EPS przystosowaną do wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu. Dysponujemy urządzeniami do mechanicznego przetwarzania materiału EPS do postaci granulatu, który używamy do produkcji nowego surowca. Efektywnie przetwarzamy także własne produkty uboczne, aby powtórnie wykorzystać je w procesie produkcji. Te rozwiązania dają nam dziś ogromne możliwości w zakresie ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Kluczem jest odpowiedzialna segregacja odpadów, sprzyjające prawodawstwo i wola ścisłej współpracy wszystkich uczestników łańcucha produkcji, użytkowania, zbierania odpadów i recyklingu styropianu.

Chcąc jednak osiągać więcej w walce o czyste środowisko oraz zerową emisję CO2, staramy się dążyć do najefektywniejszego recyklingu polistyrenu. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko z którego wszyscy korzystamy oraz za przyszłość produktów EPS na rynku i dlatego w laboratoriach naszego działu R&D od wielu lat nieustannie pracujemy nad nowymi metodami recyklingu EPS. Jesteśmy zaangażowani w międzynarodowe projekty rozwijające jeszcze bardziej efektywne i bardziej neutralne dla środowiska technologie odzyskiwania EPS. Najważniejszymi z nich są: projekt PolystyreneLoop oraz Polystyvert, wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie chemicznego oczyszczania odpadów polistyrenowych, pochodzących z opakowań oraz z termoizolacji budynków. W Holandii przy naszym współudziale powstaje obecnie pierwsza w Europie instalacja do rozpuszczalnikowej metody recyklingu EPS, która została uznana przez Komisję Europejską za wzorcowy model odzyskiwania polistyrenu. Najważniejszą cechą nowych technologii będzie nie tylko pełen odzysk czystego surowca styrenowego o niezmienionych właściwościach pierwotnych, ale również odzysk uniepalniaczy, które później będą w kontrolowany sposób zagospodarowywane.

Te nowoczesne technologie zaprojektowane są, tak aby prowadzone w nich procesy zachodziły z wysoką wydajnością, by charakteryzowała je niska energochłonność, bezemisyjność i neutralność dla środowiska. Cały proces technologiczny ma kilka etapów. W pierwszym przygotowany wstępnie surowiec odpadu polistyrenowego rozpuszczany jest w rozpuszczalniku. Proces rozpuszczania zachodzi bardzo szybko i ma minimalne zapotrzebowanie na energię, a sam rozpuszczalnik jest bezpieczny dla środowiska. W następnym kroku poprzez zaawansowane technologicznie systemy filtracji mieszaninę rozpuszczonego polistyrenu i rozpuszczalnika poddaje się procesowi oczyszczania, aby osiągnąć wysoki poziom czystości i przekazuje się do procesu rozdzielania czystego już polistyrenu od rozpuszczalnika. Proces rozdzielania zachodzi z blisko 100% wydajnością oraz zapewnia wysoką czystość i niezmienione właściwości odzyskanego polistyrenu (ponieważ nie zachodzą procesy degradacji polimeru). W kolejnym etapie tak otrzymany polimer jest przy pomocy ekstruderów wytłaczany i granulowany do postaci, w jakiej będzie go można zastosować do produkcji nowych wyrobów. Rozpuszczalnik zaś odzyskany w 100% zawracany jest do procesu.

Sukces rozwijających się technologii przyczynił się do podjęcia decyzji o utworzeniu w przyszłości kolejnych, podobnych zakładów recyklingu polistyrenu w całej Europie. Ważne bowiem jest, aby wytwarzane odpady przetwarzane były w miejscu lub jak najbliżej miejsca powstawania tak aby dodatkowo ograniczyć emisji z transportu. Kolejnym wyzwaniem jest dla nas podjęcie starań o zapewnienie stabilnych dostaw odpadu EPS przy współpracy i zaangażowaniu coraz większej grupy partnerów biznesowych, jednostek samorządowych oraz interesariuszy rządowych.

Marcin Cebulski

Synthos EPS Product Manager at Synthos S.A.

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.