• EN
    • Diese Seite nicht vorhanden auf Deutsch
    • This page is not available in Čeština

Aktualność

  • /A

14.08.2012

Synthos EPS zamiast Owipian® i Koplen®

W ślad za ujednoliceniem nazewnictwa dla produktów polistyrenowych (GPPS, HIPS) Synthos S.A. postanowił stopniowo wprowadzić nowe nazewnictwo również dla produktów EPS.

Nazwy własne Owipian® i Koplen® zostaną zastąpione przez „SYNTHOS EPS” a nomenklatura dotycząca nowych gatunków polistyrenu ekspandowanego ulegnie ujednoliceniu i będzie obowiązywać dla obydwu zakładów produkcyjnych SYNTHOS S.A. w Dworach Oświęcim (PL) i Kralupach (CZ). Wszystkie właściwości produktów, rodzaje opakowań, oznaczenie na opakowaniach oraz ważność certyfikatów pozostają bez zmian.


Synthos S.A. jest trzecim największym producentem EPS w Europie. Ma dwa zakłady produkcyjne ulokowane w Europie Centralnej (Polsce i Republice Czeskiej). Oprócz produkcji EPS, firma jest znana z produkcji kauczuku, polistyrenów, XPS, dyspersji, klejów oraz innych innowacyjnych produktów w branży chemicznej.


© 2017 Synthos. All rights reserved.