Aktualność

  • /A

15.01.2019

Styropian materiałem na przyszłość

Styropian, bardzo dobrze wszystkim znany materiał, jest powszechnie stosowanym tworzywem sztucznym w wielu dziedzinach naszego życia. Mamy z nim do czynienia m.in. odpakowując nowy sprzęt RTV, transportowane są w nim lekarstwa i próbki medyczne, nawet kawę zdarza nam się czasem wypić w podróży z kubka styropianowego.

Jednak najważniejszą rolę odgrywa na rynku termoizolacyjnym. Aby nasze domy były bezpiecznym i komfortowym schronieniem dla naszych rodzin, by zapewniały dobre warunki termiczne, zarówno w lecie jak i w zimie, muszą być wyposażone w bariery ciepła. Co to oznacza? Barierą dla ciepła w budynkach jest termoizolacja, która w lecie blokuje wnikanie ciepła z zewnątrz, utrzymując stałą temperaturę wnętrza, natomiast w zimie zatrzymuje energię cieplną wewnątrz budynku. Barierę stanowią zarówno przegrody/ściany jak i wszelkie otwory okienne i drzwiowe. Zakładając, że okna i drzwi mamy prawidłowo zamontowane i są one wydajne, należy się skupić na przegrodach, które odgrywają najistotniejszą rolę jako podstawowa bariera dla migracji ciepła do lub z budynku. Gwarancją efektywnej termoizolacji przegród, poza samym jej wykonaniem, są niewątpliwie materiały, z których jest zrobiona. Aby materiały spełniały stawiane im coraz bardziej restrykcyjne wymagania, nie tylko w momencie realizacji inwestycji, ale i przez długie lata ich eksploatacji, należy odpowiednio je dobrać. W tym celu trzeba zdecydować się na produkty wysokiej jakości, biorąc jednocześnie pod uwagę miejsce ich aplikacji oraz dodatkowe cechy, które mają lub mogą mieć wpływ na ich funkcjonalność. Produkty dostępne na rynku są materiałami różniącymi się przede wszystkim surowcem, z którego są wykonywane. Wielu specjalistów twierdzi, że nie ma uniwersalnego i równocześnie idealnego materiału do izolacji termicznej. Każda z oferowanych na rynku grup produktowych ma swoją odrębną charakterystykę oraz wykazuje odmienne parametry w różnych zastosowaniach. Zarówno dla końcowego użytkownika jak i wykonawców, oprócz parametrów istotne jest to, jak wygląda transport, montaż, eksploatacja oraz – wzbudzający coraz większą uwagę – recykling tych materiałów.

Przyjrzyjmy się więc najpopularniejszym materiałom: styropianowi oraz polistyrenowi ekstrudowanemu. Materiały te, choć wykazują nieco różne właściwości w pewnych zakresach i aplikacjach, mają swój początek w jednej z pierwszych technologii otrzymywania tworzyw sztucznych – polimeryzacji styrenu. Produktem jest odkryty w 1839 roku polistyren, który jednak dopiero przemysłowo wykorzystywany był po 1950 roku jako surowiec do produkcji styropianu. Od tego czasu styropian jest jednym z najbardziej praktycznych i pożądanych materiałów termoizolacyjnych. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii produkcji styropian nadal jest nowoczesny.

Młodszy brat styropianu, polistyren ekspandowany, znany na rynku jako XPS, różni się nieco technologią uzyskiwania ostatecznej formy produktu. W odróżnieniu od polistyrenu ekspandowanego EPS wytwarzanego w formie niewielkich granulek, tworzących ostatecznie styropian, XPS uzyskiwany jest w produkcji jako materiał termoizolacyjny w postaci gotowych płyt. Dziś oba te materiały cieszą się dużym uznaniem rynku budowlanego. To, co decyduje o atrakcyjności polistyrenowych termoizolacji, to fakt, że są materiałami sprawdzonymi, co potwierdzić może wieloletnia praktyka izolowania budynków w Polsce właśnie styropianem. Co należy podkreślić to fakt, że zarówno coraz doskonalsze procesy wytwarzania jak i końcowe produkty, poddawane ocenie zarówno krajowych jak i międzynarodowych instytutów badawczych, doceniane są licznymi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska. Oba są obojętne dla skóry i błon śluzowych, nie pylą, nie wymagają specjalistycznej odzieży ochronnej podczas montażu. Ogromną zaletą przy pracy z EPS oraz XPS jest to, że są one lekkie i łatwe w obróbce. Bardzo ważnymi cechami są: trwałość, odporność na działanie czynników atmosferycznych, oraz parametry odpowiadające z termoizolacyjność. Poza tym przywołane parametry termoizolacyjne nie zmieniają się w czasie ich wieloletniej eksploatacji. Dodatkowymi cechami, które stanowią o przewadze XPS nad styropianem – w niektórych zastosowaniach – są: znacznie większa wytrzymałość mechaniczna i duża odporność na ściskanie. Dzięki swoim właściwościom materiały wzajemnie się uzupełniają w szerokim wachlarzu aplikacji. Styropian dominuje przede wszystkich w termoizolacji ścian. XPS natomiast, ze względu na swe unikalne charakterystyki, zwany jest materiałem „do zadań specjalnych”, wybierany jest głównie do termoizolacji fundamentów i dachów o odwróconym układzie warstw.

Kluczową staje się dziś przewaga nad pozostałymi konkurentami rynkowymi a właśnie produkty polistyrenowe dają takową - jest to możliwość pełnego recyklingu, czyli takiego przetworzenia zużytych materiałów, które dostarczy pełnowartościowych surowców. Wysoko jakościowe surowce, odzyskane w procesie pełnego recyklingu, wykorzystane będą mogły być do produkcji nowych materiałów polistyrenowych, bez uszczerbku na właściwościach końcowych nowych produktów. Poza tym jest tani, co nie oznacza, że jest gorszy. Różnica w cenie wynika wprost z mniejszych kosztów procesu wytwarzania biorącego się głównie z mniejszego zużycia surowców energetycznych w porównaniu z konkurentami rynkowymi.

Powyższe bardzo krótkie omówienie produktów stanowi o stale utrzymywanej przewadze technologicznej styropianu oraz XPS nad innymi materiałami konkurencyjnymi. Dla wielu świadomych użytkowników styropian jest najlepszym wyborem. Mając również na uwadze perspektywę trendów rynkowych oraz jakie kierunki obrane zostaną w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, nie należy się obawiać o przyszłość termoizolacji polistyrenowych. Materiały te okazały się bezkonkurencyjne w zakresie właściwości użytkowych oraz w aspektach zdrowotnych i tych, które przekładają się na ochronę środowiska, czyniąc z produkty w polistyrenowych materiał doskonały, dający jednocześnie możliwości jego rozwoju w przyszłości.

© 2017 Synthos. All rights reserved.