Aktualność

  • /A

10.04.2019

Polistyren nie nadaje się do recyklingu? Obalamy mit.

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że polistyren nadaje się do recyklingu w mniejszym stopniu niż inne polimery. W rzeczywistości polistyren wykazuje wysoką zdolność do recyklingu, dzięki czemu można go wykorzystać w obiegu zamkniętym. Polistyren może być odzyskiwany przy użyciu różnych metod, takich jak recykling mechaniczny i recykling w drodze rozpuszczania, które można stosować do polistyrenu w sposób analogiczny, jak w przypadku innych tworzyw sztucznych. Ponadto, polistyren ma wyjątkową cechę charakterystyczną dla tego materiału, polegającą na tym, żemożna poddawać go recyklingowi do poziomu uzyskania pierwotnego monomeru, którym jest styren. Dzięki innowacyjnym procesom recyklingu chemicznego można pozyskiwać styren w dużej ilości jako surowiec w pierwotnej czystości. W związku z tym produkty wykonane z polistyrenu mogą być wykorzystywane wielokrotnie w formie surowca do produkcji wyrobów wysokiej jakości, również przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Polistyren jest wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań: od produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wyrobów medycznych, materiałów izolacyjnych, aż po zastosowania związane z bezpieczeństwem, takie jak kaski rowerowe itp.

Przedstawiciele branży skonsolidowali się w ramach nowej organizacji pod nazwą „Styrenics Circular Solutions (SCS)”, której celem jest osiągnięcie realnie funkcjonującego obiegu zamkniętego polistyrenu jako surowca, poprzez opracowanie kompleksowego podejścia do recyklingu „styropianu” i innych produktów na bazie EPS. SCS angażuje się w kompletny łańcuch wartości związanych z rozwojem technologii zmieniających „zasady gry” dotyczące recyklingu polistyrenu. Celem SCS jest budowanie relacji niezbędnych do umożliwienia recyklingu polistyrenu na dużą skalę: od przetwórców, poprzez właścicieli marek, firm zajmujących się gospodarką odpadami, firm zajmujących się recyklingiem, aż po władze lokalne i krajowe. Chcemy intensyfikować proces zbiórki i stopień segregacji odpadów, budować ścisłe związki pomiędzy strumieniami odpadów o odpowiedniej jakości i zaawansowanymi technologicznie procesami recyklingu, jak również budować rynek zbytu dla surowca z recyklingu. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest znaczne zwiększenie gospodarki surowcami o obiegu zamkniętym i poprawa wskaźników recyklingu tworzyw styrenowych. 

W zakresie możliwości recyklingu polistyrenu korzystamy ze wsparcia naukowego. Polistyren ma wysoką zdolność do wysokowydajnego recyklingu metodami mechanicznymi dzięki stabilnym właściwościom, nawet po wielokrotnym przetworzeniu. Kolejną z dostępnych technologii jest rozpuszczanie, tj. przyjazny dla środowiska proces oczyszczania zmieszanych tworzyw sztucznych o niskim zużyciu CO2, poprzez selektywne rozpuszczanie jednego, docelowego polimeru, przy równoczesnym pozostawieniu innych polimerów w formie nienaruszonej. Trzecią technologią jest recyklingchemiczny tworzyw sztucznych (zwany również depolimeryzacją), w wyniku którego powstają monomery, które można następnie wykorzystywać jako surowiec do wytwarzania nowych polimerów w pierwotnej czystości, nadających się do produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  Polistyren nadaje się do tego szczególnie ze względu na tak zwaną „temperaturę szczytową” materiału wynoszącą około 350°C, po której przekroczeniu można rozszczepić go na styren monomerowy. Dzięki tym innowacyjnym technologiom recyklingu chemicznego można pozyskiwać styren w dużej ilości jako surowiec w pierwotnej czystości.  To z kolei pozwala na ponowną polimeryzację styrenu do uzyskania możliwie największych ilości wysoko jakościowych produktów. Ten prawdziwie zamknięty obieg recyklingu chemicznego jest możliwy dzięki wyjątkowym parametrom polistyrenu.

Koncentrujemy się przede wszystkim na rozpowszechnianiu technologii rozpuszczania i depolimeryzacji, wiedząc, że technologie te pozwolą nam na maksymalizację wskaźników recyklingu i osiąganie jak najdoskonalszego obiegu zamkniętego. Jesteśmy w stanie osiągać tak wysokie wskaźniki recyklingu dzięki możliwości uzyskiwania surowca z recyklingu o jakości na tyle wysokiej, że wytwarzane z niego materiały mogą być wykorzystane do kontaktu z żywnością.

W naszej branży stajemy przed różnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest błędne przekonanie, że polistyren nie nadaje się do recyklingu lub nadaje się do recyklingu w mniejszym stopniu niż inne materiały.  Należy zbudować znacznie większą świadomość wśród ludzi, tak aby zrozumieli, że polistyren nie tylko można łatwo poddawać recyklingowi, ale także, że jego charakterystyczne właściwości oferują duże możliwości recyklingu, a technologie są cały czas rozwijane. W miarę wzrostu świadomości nastąpi zmiana postawy i wtedy zbudujemy szersze poparcie dla dążenia naszej branży do uzyskania skutecznego, funkcjonującego zamkniętego obiegu surowca. Ważnym wyzwaniem w tym zakresie jest uzyskanie sprawnego mechanizmu związanego ze zbiórką, sortowaniem i przygotowaniem odpadów od konsumentów, które są potrzebne do procesu recyklingu. Wymaga to wsparcia ze strony społeczeństwa, decydentów, władz regionalnych i przedsiębiorstw w całym łańcuchu wartości.

Wierzymy, że cel jest tego wart. Polistyren naprawdę pozwala uzyskać obieg zamknięty surowca i pozwala na pełny recykling, aż do uzyskania oryginalnego monomeru i polistyrenu w pierwotnej jakości. Zaangażowanie branży polistyrenu jest kluczowym elementem na drodze do osiągnięcia większego celu: co najmniej 10 milionów ton przetworzonych tworzyw sztucznych.  Ten cel można osiągnąć jedynie dzięki zastosowaniu zróżnicowanych technologii i wykorzystaniu wszystkich możliwości, jakie daje polistyren.Jesteśmy o tym przekonani.  Branża jest zjednoczona w dążeniu do tego celu, ale potrzebujemy wsparcia ze strony społeczeństwa i decydentów, żeby go osiągnąć.

Jens Kathmann
Sekretarz Generalny w Styrenics Circular Solutions

© 2017 Synthos. All rights reserved.