• EN
    • Diese Seite nicht vorhanden auf Deutsch
    • This page is not available in Čeština

Aktualność

  • /A

28.05.2015

Nowe nazewnictwo produktów Synthos

Firma Synthos, stawiając sobie za cel dostarczanie swoim Partnerom produktów najwyższej jakości, poddaje je procesowi ciągłego udoskonalania. Dążąc do zachowania najwyższych standardów oraz w trosce o środowisko naturalne, stworzyliśmy wyroby EPS spełniające wymagania najnowszych regulacji Unii Europejskiej. Zastąpiliśmy staryuniepalniacz na bazie HBCD nowoczesnym, polimerowym środkiem Emerald 3000. Wprowadzona zmiana jest efektem procesu ciągłego doskonalenia naszych produktów, których poprawę mogliście Państwo zaobserwować stosując je w przeciągu ostatniego półrocza.

W związku z powyższym zmianie ulegnie nazewnictwonaszych produktów, które ma na celu również uproszczeniei ujednolicenie nomenklatury dla EPS z zakładów w Dworachi Kralupach. Jednocześnie informujemy, że w okresie przejściowym na oktabinach stosowane będzie podwójne nazewnictwo. Nowe nazwy będą używane od 01.06.2015na wszystkich opakowaniach, dokumentach handlowych,kartach TDS oraz MSDS.

Chcąc ułatwić państwu proces przejścia na nowe nazewnictwo przedstawiamy poniższą tabelę:

© 2017 Synthos. All rights reserved.