• EN
    • Diese Seite nicht vorhanden auf Deutsch
    • This page is not available in Čeština

Aktualność

  • /A

05.02.2018

Nowe nazewnictwo produktów Synthos EPS

Pragniemy poinformować, że w związku z akwizycją INEOS Styrenics w roku 2016 obecnie w naszej firmie trwa proces optymalizacji portfolio produktowego EPS. Stopniowo wycofujemy się z produkcji materiałów starszej generacji zastępując je produktami bardziej zaawansowanymi technologicznie. Jednocześnie dla uproszczenia procesu zamawiania naszych produktów dokonaliśmy ujednolicenia nomenklatury produktowej oraz wprowadziliśmy nową nazwę dla produktów opakowaniowych.

Dotychczasowa nazwa „Synthos EPS” zostanie zastąpiona przez "InSphere" dla produktów do budownictwa oraz „InPacto” dla produktów opakowaniowych. Dla szarych produktów dotychczasowa nazwa „EPS Silver” zmieni się na „Silver”. Nazewnictwo poszczególnych typów i frakcji EPS będzie ujednolicone. Podkreślamy jednocześnie, że zmiany dotyczą wyłącznie obszaru nazewnictwa i nomenklatury produktowej bez zmian receptur i właściwości wyrobów końcowych.

Nowe nazewnictwo będzie stopniowo wdrażane we wszystkich lokalizacjach w pierwszym kwartale 2018 roku. 
Chcąc ułatwić państwu proces przejścia na nowe nazewnictwo przedstawiamy poniższą tabelę:

© 2017 Synthos. All rights reserved.