Aktualność

  • /A

22.03.2020

InVento – rozruch instalacji Geopolimeru

Produkcja szarych materiałów izolacyjnych EPS od lat była realizowana z zastosowaniem grafitu jako dodatku atermicznego. Nasze nowe produkty InVento pierwotnie w części produkowane z zastosowaniem grafitu obecnie na nowo definiują technologię wytłaczanego EPS. Wiąże się to z dużym potencjałem rozwoju i nowymi możliwościami w obrębie definiowania właściwości. Istotnym elementem nowej technologii jest zastosowanie tzw. dodatku geopolimerowego zamiast grafitu, który produkowany jest od roku 2019 wg własnego rozwiązania i stosowany do wytwarzania granulatu EPS metodą wytłaczania.

Zastosowanie geopolimeru do produkcji dodatku atermicznego EPS i jego określona modyfikacja pozwoliły uzyskać wypełniacz polimerowy, który posiada także właściwości uniepalniające. Oznacza to, że dodatek geopolimerowy pełni nie tylko funkcję  związku blokującego (rozpraszającego) promieniowanie podczerwone, ale także po dodatkowej modyfikacji zyskuje funkcję środka zmniejszającego palność, bez konieczności stosowania uniepalniaczy halogenowych. Ponadto materiał jest bardziej przyjazny dla recyklingu. EPS zawierający dodatek geopolimerowy w formie modyfikowanej można ponownie przetwarzać bez istotnego wzrostu wskaźnika płynięcia polimeru.

Produkcja dodatku geopolimerowego jest realizowana przez Synthos według własnej technologii w nowo  uruchomionej instalacji produkcyjnej  w Oświęcimiu, która stanowi ostatni element kompleksu InVento. Instalacja składa się z jedenastu węzłów technologicznych, w których prowadzone są  etapy procesu mające na celu wytworzenie i modyfikację dodatku geopolimerowego. Instalacja posiada także elementy zapewniające rozładunek surowców oraz transport materiału pomiędzy węzłami i instalacją wytłaczania InVento. .

Pierwsze partie dodatku geopolimerowego otrzymano pod koniec 2019 roku. Surowiec ten jest obecnie stosowany do produkcji nowego produktu InVento Optima.

 

dr inż. Filip Kondratowicz

Kierownik R&D ds. Tworzyw Polistyrenowych

Synthos S.A.

© 2017 Synthos. All rights reserved.